יצירת
חשבון

מידע אישי
הרישום לאתר זה מהווה רישום גם לאתר Univadis, המונגש באמצעות MSD.
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

יצירת
חשבון

מידע מקצועי
הרישום לאתר זה מהווה רישום גם לאתר Univadis, המונגש באמצעות MSD.
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

מידע נוסף

לידיעתך, מסירת מידע ל- MSD נעשית מרצונך החופשי ואינך מחויב לפי חוק למסור מידע זה. המידע אודותיך יישמר במאגרי המידע של MSD וישמש את MSD לצורך טיוב, שמירת ויצירת קשר עמך באמצעי התקשורת השונים, בקרה ותיעוד האינטראקציות עמך, הצעת שירותים נוספים בעתיד ופניות אליך בנושאים הקשורים לתחום מומחיותך ולחברת MSD, למוצריה ולאירועים רלוונטיים, לרבות דיוורים ישירים, תוך עמידה בחוק וכללי האתיקה. המידע מועבר, לאותן מטרות, לחברות הקשורות ל MSD ולספקיה, בארץ ובחו”ל, אשר עשויים להימצא במדינות בהן רמת ההגנה על מידע אישי שונה מזו הנהוגה בישראל, ולגורמים הנדרשים על-פי דין, ויטופל תוך שמירה על פרטיותך בסטנדרטים של חברת MSD ועל-פי דין. אם ברצונך לעדכן את המידע או להימחק מהמאגר תוכל לפנות בכל עת ל- DPOC.ISRAEL@merck.com

Congratulations!
The form has successfully submitted.